En aquesta activitat creativa els nens aprenen i practiquen l’anglès de forma dinàmica i divertida en un entorn d’inmersió.

Les classes estàn centrades en l’expressió oral, fent jocs i exercicis corporals de mímica, moviment i música. Depenent de l’edat dels integrants del grup, treballem tot el procés creatiu que comporta una obra de teatre, des de la creació del guió, els decorats i la representació.

Treballem amb grups reduïts, per edats i nivell d’anglès.

El teatre és l’eina ideal per superar la timidesa, desenvolupar la creativitat i fomentar la dinàmica grupal.