Mum&Me ofereix l’oportunitat de compartir  un moment únic entre pares i fills i fomenta la relació amb altres nens i pares creant un llaç d’unió.

Els nens es familiaritzen amb l’idioma, aprenen vocabulari de forma lúdica i natural. La música és una eina esencial en aquest aprenentatge, a través de les cançons desenvolupen la sensibilitat musical, fent-los distingir ritmes i sons  diferents.

L’expressió corporal i el moviment tenen una importància primordial per treballar les habilitats motrius i la consciència corporal.

Cada classe té un tema d’interés i una estructura on la rutina és molt important per aconseguir que els nens explorin sentint-se segurs. Preparem  diferentes activitats de curta durada i fem servir un ampli ventall de recursos visuals, de manera que els menuts no perdin el seu interés. Per reforçar l’aprenentatge, desenvolupem la part creativa dels petits realitzant diferentes manualitats i jocs.