Ready for English! està dirigida als estudiants d’ESO. El nostre objectiu és que els alumnes s’expressin en anglès i que a través de la comunicació els alumnes entenguin i interioritzin la gramàtica de la llengua.

Volem que els nostres alumnes millorin el seu anglès per comunicar-se en la vida real, desenvolupant les seves habilitats orals i escrites, de manera que puguin optar per presentar-se als exàmens oficials (PET, FCE).

Oferim classes dinàmiques i participatives (una hora i mitja/setmana), en un entorn d’inmersió per aconseguir resultats positius d’aquesta experiència. El nostre punt a destacar és l’expressió oral. Fem participar, interactuar i opinar als joves mitjançant diferents recursos d’interès comú. D’aquesta manera desenvolupen el seu esperit crític, amplien vocabulari i estructures gramaticals i milloren la pronunciació.

Volem que els joves siguin conscients que l’anglès és una eina que forma part de la nostra vida. Per això vivim amb ells situacions quotidianes en un entorn d’inmersió.

L’anglès és una experiència i no una obligació!